હે પ્રભુ એક પ્રાર્થના

કુન્દનિકા કાપડીઆ

| 0 Minute Read

હે પ્રભુ,

અમારી વાણી તારા ગુણોનું સ્તવન કરો,

અમારા કાન તારી કથાઓનું શ્રવણ કરો,

અમારા હાથ તારાં સેવા કર્મ કરો,

અમારૂં મન તારાં ચરણોના ચિંતનમાં રહો,

અમારૂં શિર તારા નિવાસ સ્થાન રૂપ જગતને પ્રણામ કરવામાં રહો,

અમારી દ્રષ્ટિ તારી મૂર્તિરૂપ સંતોનાં દર્શનમાં રહો.

ભાગવત

[કુન્દનિકા કાપડીઆ લિખિત “પરમ સમીપે” માંથી સાભાર]

હૃદયસ્પર્શી પ્રાર્થનાઓનો અદ્ભુત સંગ્રહ. જીવનમાં આવતા પ્રસંગો અને જુદી જુદી અવસ્થામાં આસ્થા જગાડતું, ટકાવતું અને સંવર્ધિત કરતું ખુબજ સુંદર પુસ્તક.

[પ્રકાશક : નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ગાંધીરોડ, જૈન દેરાસર સામે, અમદાવાદ]