• ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા

  પરિશ્રિમના ખેપિયા મારા બાપુ

  (વિજ્ઞાનનાં ક્ષેત્રમાં સ્નાતક થઈને આર્ટસના ક્ષેત્ર તરફ વળી જનારાં ડૉ. શરીફા વીજળીવાળાએ ગુજરાતી સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં અને ગુજરાતીના પ્રાધ્યાપિકા તરીકે અમૂલ્ય પ્રદાન કર્યું છે. અનુવાદ, લેખન અને વિવેચન ત્રણે ક્ષેત્રે તેમનું વિશેષે યોગદાન રહ્યું છે. શ્રી કાસમભાઈ વીજળીવાળાની આ દીકરીના લખાણમાં સચ્ચાઈ અને નીડરતા ભારોભાર છલકાય છે.)

  👉 આગળ વાંચો...
 • ડૉ. હરીશ પારેખ

  પુરુષાર્થ અને મૌન

  પુરુષાર્થ એટલે મૌન રહી મહેનત કરવી.

  👉 આગળ વાંચો...
 • વિક્સ ઝેર છે! - WHO નો અહેવાલ

  અમેરિકાએ પણ વિક્સ બનાવવા અને વેચાવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, આપણો ત્યાં છુટથી વપરાય છે!

  👉 આગળ વાંચો...
 • રાજ ભાસ્કર

  હરીફાઈ

  એક વખત દેડકાઓની હરીફાઈ હતી. એક ઊંચો મિનારો હતો અને જે દેડકો એ મિનારા પર ચઢી બતાવે એને બહુ મોટું ઈનામ આપવાનું હતું.

  👉 આગળ વાંચો...
 • કુન્દનિકા કાપડીઆ

  હે પ્રભુ એક પ્રાર્થના

  હે પ્રભુ,

  👉 આગળ વાંચો...
 • ભાણદેવ

  ગાંધીદર્શનનો પાયો અધ્યાત્મ

  (શ્રી ભાણદેવજી એક સાધક છે. અધ્યાત્મયાત્રી છે. ગાંધીજીના સમગ્ર જીવનદર્શનને તેમણે અધ્યાત્મની ભુમિકાએ જોયું છે.)

  👉 આગળ વાંચો...
 • એઇલીન કેડી

  પ્રેમ કરો સાચા હૃદયથી

  જ્યારે પ્રેમ કરો, સાચા હૃદયથી કરો અને અને વ્યક્ત કરતાં કદી ડરો નહીં. તમારો પ્રેમ ખુલ્લી ક્તાબ જેવો બનો જેથી દરેક તે વાંચી શકે. દુનિયાની સૌથી અદ્ભૂત બાબત આ જ છે. તેથી તમારામાં રહેલો અલૌકિક પ્રેમ છુટથી વહેતો મુકો.

  👉 આગળ વાંચો...
 • ડૉ. મહેન્દ્ર ચોટલિયા

  પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્ર માટે બાળસત્તાક શિક્ષણ

  અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે,

  👉 આગળ વાંચો...
 • સુરેશ દલાલ

  નવી પેઢીની નિખાલસતા

  આજની પેઢીનું એકસ્પોઝર એવું અને એટલું બધું છે કે સામાન્ય રીતે સરેરાશ આજનો યુવાનવર્ગ હોશિયાર વિશેષ છે. કમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ, ટીવી ઈત્યાદિને કારણે એની આંખ સમક્ષ બારી-બારણાં ચપોચપ ખૂલતાં જાય છે. હોશિયાર હોવું, સ્માર્ટ હોવું એ જુદી વાત છે. પણ સંવેદનશીલતા જાળવી રાખીને મૌલિક હોવું એ મહત્ત્વની વાત છે.

  👉 આગળ વાંચો...
 • ખુશવંતસિંહ

  સુખ વિશે

  મેં ખુબ જ સંતુષ્ટ જીવન ગાળ્યું છે. ઘણી વાર વિચાર કર્યો છે કે કઈ બાબતો છે જે લોકોને સુખ આપે છે અને વ્યક્તિએ સુખને પામવા શું શું કરવું જોઈએ.

  👉 આગળ વાંચો...