• નિલેશ મહેતા

  એકાગ્ર મને મહેનત

  ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન્‌ સંસ્કૃતના એક મહાન વિદ્ધાન હતા. ભારતમાં જ નહિ, વિદેશમાં પણ કેટલીક વિશ્વવિધ્યાલયોમાં તેઓ સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક તરીકે સેવાઓ આપી ચૂક્યા હતા!

  👉 આગળ વાંચો...
 • સુરેશ-અલકા પ્રજાપતિ

  ભગવાનનો પત્ર

  તારીખ : આજની જ

  👉 આગળ વાંચો...
 • દિનકર જોષી

  આપણી પાસે સમય નથી

  એક ચીની કહેવત એવું કહે છે કે ડૉક્ટર જ્યારે દર્દીને સાંત્વન આપે છે કે હું તને સાજો કરી દઈશ ત્યારે આ સાંભળીને પરમાત્મા હસે છે. આ વાતને જ જો થોડીક વિસ્તારીને કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ માણસ જ્યારે એમ કહે છે કે એને સમય મળતો નથી ત્યારે પણ પરમાત્મા હસ્યા વિના રહી શક્તા નથી. ઈશ્વરના પહેલા હાસ્યમાં કરૂણાનો ભાવ છે. ડોક્ટરના અહંકાર સામે ઈશ્વર કરૂણાસભર નેત્રે જુએ છે. ઈશ્વરના બીજા હાસ્યમાં ઘૃણાનો ભાવ છે. કેમ કે ઈશ્વર જાણે છે કે માણસ સાવેસાવ જુઠું બોલી રહ્યો છે.

  👉 આગળ વાંચો...
 • હૈ પુત્ર જે દિવસ તું મને વૃદ્ધ થતી જુએ...

  જો હું જમતાં કપડાં બગાડું કે આપમેળે તૈયાર ન થઈ શકું તો તું ધીરજ રાખજે… કારણ કે તું બાળક હતો ત્યારે મેં ધીરજ રાખેલી.

  👉 આગળ વાંચો...
 • નિલેશ મહેતા

  સાચી સાર્થકતા

  પંજાબમાં લાહોર ખાતે આવેલી ડી.એ.વી. કોલેજના સંસ્થાપક મહાત્મા હંસરાજે બાળપણથી જ મનમાં એક દૃઢ સંકલ્પ કરી રાખ્યો હતો કે ધનપ્રાપ્તિ કે કોઈ ઉચ્ય પદવી માટે નહિ, પણ પોતે શિક્ષણનું વિતરણ અશિક્ષિત લોકોમાં કરી શકે એ ધ્યેયથી જ પોતે શિક્ષણ લેશે.

  👉 આગળ વાંચો...
 • ઓશો

  નારી

  એ કેટલી દુઃખદ વાત છે કે પાછલા વીસ વર્ષના પ્રખ્યાત મનોવિજ્ઞાનીઓનું એ સૂચન છે કે જો મનુષ્ય જાતિને માનસિક રોગોથી મુક્ત કરવી હોય તો બાળકો નું મા-બાપથી અલગ પાલન કરવું પડશે. આ ખુબ નવાઈ ભરેલી વાત લાગે છે કે મનો વૈજ્ઞાનિકોનુ તારણ છે કે મનુષ્ય જાતિને માનસિક રોગોથી સ્વસ્થ કરવી હોય અને લોકોને પાગલ થતાં બચાવવા હોય તો બાળકોનો ઉછેર મા-બાપથી અલગ કરવો પડશે. કારણ કે મા-બાપ એટલા ઉપદ્રવમાં જીવે છે કે બાળકો જીવન જીવતાં પહેલા જ ઉપદ્રવથી ભરાઈ જાય છે. એનાં મનમાં મા-બાપનાં તમામ ઝઘડાઓ ઉતરી આવે છે.

  👉 આગળ વાંચો...
 • કાંતિ ભટ્ટ

  ઉપકાર લેવો ભૂંડો છે

  પરાન્ને પરવસ્ત્રં ચ પરશય્યા પરસ્ત્રીયઃ પરવેશ્મ નિવાસશ્ય શક્ર સ્યાપિ શ્રિયં હરેત્‌ — ચાણક્ય

  👉 આગળ વાંચો...
 • મચ્છર મારવાની અગરબત્તી માણસને પણ મારી શકે છે !

  મોસ્કિટોમેટના ધૂમાડાથી ૭૫ સીગારેટના ધૂમાડા જેટલું નુકસાન થાય છે.

  👉 આગળ વાંચો...
 • ભાણદેવ

  ક્રોધ અને દ્વેષ

  દરેક માનવમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની એક સહજ અને અતિ પ્રબળ પ્રેરણા હોય છે. પોતાની સલામતીની ખેવના સૌ માનવના ચિત્તમાં પડેલી હોય જ છે અને તેના વર્તનમાં પણ તે સતત વ્યક્ત થયા કરે છે. આ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની પ્રેરણા સાથે જ તેની સાથે સંલગ્ન ભય પણ હોય જ છે. પોતાના અસ્તિત્વની સામે કોઈ જોખમ આવશે તો? - એવો ભય પણ તેની સાથે હોય જ છે. કારણ કે સલામતીની ઈચ્છા અને અસલામતીનો ભય બંને એક સિક્કાની બે બાજુ છે.

  👉 આગળ વાંચો...
 • જે. કૃષ્ણમૂર્તિ

  જીવન યાત્રા

  તમને તમારી જાત સિવાય કોઈ જ મદદ કરી શકે નહીં.

  👉 આગળ વાંચો...