પ્રેમ કરો સાચા હૃદયથી

એઇલીન કેડી

| 3 Minute Read

જ્યારે પ્રેમ કરો, સાચા હૃદયથી કરો અને અને વ્યક્ત કરતાં કદી ડરો નહીં. તમારો પ્રેમ ખુલ્લી ક્તાબ જેવો બનો જેથી દરેક તે વાંચી શકે. દુનિયાની સૌથી અદ્ભૂત બાબત આ જ છે. તેથી તમારામાં રહેલો અલૌકિક પ્રેમ છુટથી વહેતો મુકો.

પ્રેમ અંધ નથી, પ્રેમ તો પ્રિય પાત્રમાં રહેલા શ્રેષ્ઠને જોઈ શકે છે અને તેને બહાર લાવી શકે છે. કોને પ્રેમ કરવો - એ શોધવા ને પાત્ર પસંદ કરવા ન નીકળો. ફક્ત તમારું હૃદય ઉઘાડું રાખો અને તમારા પ્રેમના પ્રવાહને સર્વ જીવો તરફ વહેતો મુકી દો.

આમ કરવું એટલે મારા દિવ્ય પ્રેમને ઓળખવો. નળમાં વહેતા પાણીની જેમ પ્રેમને ચાલુ કે બંધ કરવાનો હોતો નથી. પ્રેમ કોઈને બાકાત રાખતો નથી કે કોઈ પ્રત્યે માલિકીભાવ ધરાવતો નથી. જેમ તમે તેને વહેંચો છો તેમ તે વધે છે. તેને પકડી રાખવા જશો તો તેને ગુમાવી બેસશો. તેને વહેવા દો, જવા દો અને તે હજાર ગણો થઈ તમારા તરફ પાછો આવશે અને માત્ર તમારા પર જ નહીં, તેના માર્ગમાં આવતા દરેક પર આનંદ અને આશીર્વાદ વરસાવશે.

અન્ય પ્રેરક સૂચનો વાંચો:
👉 દરેક બાબતે કૃતજ્ઞતા અનુભવો
👉 શ્રધ્ધાથી નાના મક્કમ પગલાં ભરો
👉 સર્વ શ્રેષ્ઠ શોધો
👉 ખાલી થાવ
👉 ઝુકી ન પડો, બળવાન બનો
👉 અન્ય લોકોના આધ્યાત્મિક પ્રગતિની ઇર્ષ્યા ન અનુભવો


નોંધ: ઉપરનો લેખ એઇલીન કેડી લિખિત ‘ઓપનીંગ ડોર્સ વીધીન(Opening Doors Within)’ લેવામાં આવ્યો છે જે એક વાર્ષિક ડાયરી/રોજનીશી સ્વરૂપના પુસ્તકમાંનું એક પાનું છે.

પુસ્તકમાં તમારા રોજિંદા આધ્યાત્મિક વિકાસ અને ઉન્નતિ માટે સરળ અને સચોટ શૈલીમાં અપાયેલાં વ્યાવહારિક અને પ્રેરક માર્ગદર્શનનાં વિશેષ સૂચનોનો સંગ્રહ છે.

તમે ઇચ્છો તો દિવસની શરૂઆત તે દિવસ માટેનું સૂચન વાંચીને કરી શકો અને તે રીતે તમારા આવનારા દિવસ માટેનું સર્વાંગી માર્ગદર્શન મેળવી શકો કે પછી સવારે ચા-નાસ્તો કરતી વખતે પરિવારના સભ્યો વારાફરતી તેને વાંચે તેવું ગોઠવી શકો અથવા રોજ સવારના નિયમિત ધ્યાનના પાયા તરીકે જે તે દિવસના સૂચનનું વાચન કરી શકો અને રાત્રે વીતેલા દિવસનું મૂલ્યાંકન કરવા ફરી તે જ સૂચનની મદદ લઈ શકો.

તમે તમારી પસંદગી અને ઇચ્છા મુજબ આ સૂચનોનો ઉપયોગ ભલે કરો, પણ એ સૂચનોને તમારી ચેતના સાથે વણતા જાઓ. આજે, કાલે અને દરરોજ. આ વર્ષે, આવતા વર્ષે, હંમેશાં - જ્યાં સુધી તે સૂચનો તમારા અસ્તિત્વનો અંશ બની તમારામાં આત્મસાત્‌ ન બની જાય. જ્યાં સુધી તે અંતરના દ્વાર ખોલવાનું મૌન, મૃદુ અને પ્રેમપૂર્ણ કાર્ય પૂરું ન કરી લે ત્યાં સુધી.

[ભાવાનુવાદ : ઉઘડયાં દ્રાર અંતરના - સોનલ પરીખ, પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા.લી., ખાનપુર, અમદાવાદ]